Sigles i significats

TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació

TAC: Tecnologies per a l'Aprenentatge i la Comunicació